چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳

گزارش تصویری از نشست بررسی راهکارهای حل مشکل مسکن استیجاری در وزارت راه و شهرسازی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر