پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۱

گزارش تصویری از مراحل پایانی ساخت ترمینال سلام

عکاس مصطفی صفری

دریافت تصاویر