پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۴

گزارش تصویری از آغاز عملیات اجرایی احداث قطعه یک باند دوم محور تربت حیدریه -زاوه

عکاس: مصطفی صفری