دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۱

گزارش تصویری از نشست مدیران گزینش سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و نماینده دستگاه‌ها در هیات مرکزی گزینش با معاون وزیر

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر