یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۴

گزارش تصویری از نهمين نشست كميسيون تخصصي ستاد مراكز لجستيك كشور

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر