پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۸

گزارش تصویری از انجام نخستین پرواز داخلی در فرودگاه امام خمینی (ره)

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر