دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۷

گزارش تصویری از یکصد و چهل و چهارمین نشست شورايعالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر