پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۵

گزارش تصویری از آزمون ورود به حرفه مهندسی در هفت رشته

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر