دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۶

گزارش تصویری از آغاز فعالیت قرارگاه مرکزی حمل و نقل وراهداری زمستانی کشور