یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹

گزارش تصویری : نخستین نشست تدوین سند برنامه توسعه راه و شهرسازی استان کردستان برگزار شد

عکاس:مصطفی صفری