پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۹

ببینید | بازدید وزیر راه و شهرسازی از چند طرح عمرانی و زیربنایی در استان گلستان

عکاس:مصطفی صفری