شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴

ببینید | نخستین جلسه قرارگاه مرکزی مدیریت بحران در سال 1399 با حضور وزیر راه و شهرسازی

عکاس:راهب هماوندی

دریافت تصاویر