دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵

ببینید|نشست بررسی پیش نویس راهنمای طراحی و محاسبات ساختمان

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر