یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱

ببینید|جلسه نهایی کردن شاخص‌های ارزیابی اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی

عکاس : محمد محبی

دریافت تصاویر