دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۱

ببینید|بازدید وزیر راه و شهرسازی از بخش های مختلف معاونت مسکن و ساختمان

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر