شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۰

ببینید|سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به اردبیل

عکاس: مصطفی صفری

دریافت تصاویر