شناسهٔ خبر: 11788 - سرویس فایل‌ خبری

نقشه / طرح راه‌آهن محور درود - خرم‌آباد - انديمشك به طول ۳۶۷ كيلومتر