شناسهٔ خبر: 20294 - سرویس بنادر و دریانوردی

انتصاب در سازمان بنادر و دریانوردی

حیدر فرزانه طی حکمی از سوی محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ، حیدر فرزانه به سمت ذیحساب ومدیر کل امور مالی سازمان بنادر منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد سعید نژاد طی حکمی حیدر فرزانه را به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان بنادر منصوب کرد. حگم مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی به شرح زیر است: