شناسهٔ خبر: 21575 - سرویس استان‌ها

خلع يد و رفع تصرف از اراضی اداره كل مسكن استان سمنان/ برگزاری اولين جلسه امور زيربنايی و شهرسازی سال ۹۵ استان

جلسه از اراضی اداره كل مسكن و شهرسازی استان سمنان خلع يد و رفع تصرف شد، این در حالی‌ست که اولين جلسه امور زيربنايی و شهرسازی سال ۹۵ استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره كل مسكن و شهرسازی استان سمنان، با پيگيری‌های مستمر و جدی انجام شده توسط يگان حفاظت از اراضی اداره كل مسكن و شهرسازی استان سمنان و عنايت به حكم محاكم قضائی استان مبنی بر رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق با پيگيری‌های مستمر و جدی انجام شده توسط يگان حفاظت از اراضی اداره كل مسكن و شهرسازی استان سمنان و عنايت به حكم محاكم قضائی استان مبنی بر رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق با حضور نماينده نيروی انتظامی و فرمانده يگان حفاظت شهرستان و مامور حفاظت از اراضی شهرستان دامغان از يك قطعه زمين به مساحت ۹۷۸۴۰.۵ مترمربع خلع يد و تحويل نماينده اداره كل شد.

همچنین اولين جلسه امور زيربنايی و شهرسازی سال ۹۵ استان سمنان در محل سالن مديريت بحران استانداری سمنان به رياست زنديه وكيلی معاونت محترم عمرانی استانداری و صادقی مديركل محترم مسكن و شهرسازی، دبير كارگروه و حضور ساير اعضا برگزار شد. در اين جلسه ۱۷ پرونده تاثيرگذار در اشتغال و محرك توسعه مطرح و ۱۶طرح مورد تصويب قرار گرفت و با يك طرح مورد مخالفت شد.