شناسهٔ خبر: 35106 - سرویس مسکن و شهرسازی

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش می‌دهد:

عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در حوزه عمران و بهسازی شهری/ ارتقای ایمنی و تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات/ بازپرداخت دیون دولت به شهرداری‌ها/ تهیه طرح‌های بازآفرینی در مقیاس شهری و محله‌ای/  حمایت از نوسازی مسکن

پروژ سيروس براساس اطلاعات به دست آمده در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه عمران و بهسازی از ابتدای دولت یازدهم تا کنون اقدامات بسیار گسترده‌ای در راستای احیا، نوسازی وبهسازی مسکن و بافت‌های ناکارآمد شهری به اجرا درآمده و نتایج درخشانی را برجای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری طی دولت یازدهم از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران منتشر شده است.

براساس اطلاعات انتشار یافته وزارت راه و شهرسازی در این دوره به منظور بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده، طرح اعطای سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت نوسازی در بافت فرسوده در سه سقف ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریال را در مناطق مختلف شهری و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب کرد که طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ از حدود ۱۹ هزار پذیرش، قرارداد نزدیک به ۱۰ هزار مورد آن منعقد شده است.

در این دوره همچنین به منظور ایجاد انگیزه و تسهیل شرایط در زمان نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، اعطای سالانه ۶۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت ودیعه اسکان موقت در سقف‌های ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون ریال در مناطق مختلف شهری و تا پایان برنامه ششم توسعه و در تصویب‌نامه هیأت وزیران گنجانده شده است.

براساس اطلاعات گردآوری شده تصویب سند احیا، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد و غیررسمی شهری با رویکرد توانمندسازی و بازآفرینی از دیگر اقدامات قابل توجه این حوزه در این دولت به شمار می‌رود.

طبق آمار ارتقای ایمنی و تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات(اسکان مجدد)، ایجاد، تجهیز و بهسازی فضاهای عمومی، خدمات روبنایی و زیربنایی در محدوده‌ها و محله‌های هدف بازآفرینی شهری، بازپرداخت دیون دولت به شهرداری‌ها بابت تخفیف عوارض(اجرای ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷)، تملک و اقدامات حقوقی به منظور بازگشایی و ساماندهی بافت، تهیه بانک اطلاعات از ویژگی‌های محدوده‌های هدف، تهیه طرح‌های بازآفرینی در مقیاس شهری و محله‌ای، حمایت از نوسازی مسکن از طریق تسهیلات بانکی و نهادسازی و توانمندسازی نیز از دیگر موارد درخشان در کارنامه عمران و بهسازی دولت یازهم محسوب می‌شود.

با توجه به انتشار اقدامات کلیدی وزارت راه و شهرسازی در تبیین، توسعه و اجرای سیاست بازآفرینی شهری هشت گام اصلی دولت یازدهم در این فرایند به ترتیب زیر اعلام شده است:

- تبیین چارچوب نظری، تدوین اصول، مبانی، سیاست‌ها و راهبردهای بازآفرینی شهری

- تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح ملی، استانی و شهری (ستاد ملی بازآفرینی شهری و ستادهای منتاظر استانی و شهری)

- تدوین برنامه جامع بازآفرینی شهری

- ظرفیت‌سازی و نهادسازی

- فراهم کردن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری (ابزارسازی)

- طرح‌ریزی بازآفرینی شهری

- بازآفرینی در عمل (اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری)

- گفتمان‌سازی بازآفرینی شهری به منظور نهادینه کردن سیاست‌ها، راهبردها و رویکرد به موضوع/