شناسهٔ خبر: 36315 - سرویس جاده‌ای

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۱

ترافیک ورودی فرودگاه مهرآباد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۱۴۵ ۷۱
۲ مازندران ساري - قائمشهر روان ۴۲۵ ۸۱
۳ مازندران ساري - نکا روان ۴۲۸ ۸۲
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۱۶۸ ۷۸
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۴۰ ۶۶
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۴۲ ۶۳
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۳۲۸ ۶۷
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۷۷ ۶۲
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۲۶ ۷۴
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۲۶ ۶۳
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۷۱ ۷۳
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۵۰۷ ۸۴
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۲۹۰ ۸۰
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۱۸۶ ۷۷
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۲۰۳ ۷۱
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۲۲ ۵۱
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۹۹ ۶۸
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۳۱ ۷۰
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۲۷ ۷۶
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۱۴ ۷۴
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۳۸۶ ۷۲
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۴۵ ۶۶
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۸۵ ۷۷
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۲۶۴ ۷۷
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۶۹ ۶۸
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۲۶۸ ۸۱
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) سنگین ۱۹۱ ۳۰
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۶۵ ۷۹
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۵۲ ۸۹
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) روان ۵۵ ۷۷
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۵۳ ۷۵
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۳۸۰ ۸۱
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۳۲ ۷۳
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۳۴ ۷۲
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۱۴۷ ۷۷
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۵۸ ۶۲
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۱۰۵ ۸۴
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) روان ۶۱ ۶۶
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۷۶ ۷۹
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۵۳ ۱۰۰
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) روان ۲۱۴ ۸۶
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۷۰ ۸۶
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۲۷۶ ۶۹
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۳۰۶ ۸۴
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۳۴ ۶۴
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۲۶۸ ۵۵
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۳۰۱ ۸۱
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۴۳ ۶۳
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۱۱۹ ۷۴
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۱۴۷ ۷۵
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۸۱ ۷۹
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۵۹ ۷۶
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۹۳ ۷۶
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۱۶۱ ۷۷
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۲۱ ۶۵
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۴۹ ۷۵
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۲۳۵ ۸۳
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۷۰ ۸۶
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۱۹۷ ۷۰
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۱۲۳ ۸۴
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۵۸ ۶۱
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۲۸۰ ۷۷
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۶۷ ۶۶
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد روان ۰ ۰
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۱۶۹ ۷۵
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۱۶۶ ۷۷
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۲۱۴ ۸۳
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۷۰ ۷۶
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۹۳ ۸۲
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۶۶ ۷۵
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۷۷ ۷۷
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۲۶۴ ۷۴
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۴۰ ۷۰
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۲۳۳ ۸۸
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۲۴۶ ۸۱
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۲۲۰ ۸۰
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۵۷ ۷۲
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۶۹ ۶۹
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۱۹۸ ۷۷
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۱۴۲ ۷۶
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۲۳۳ ۶۶
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۲۷۰ ۷۰
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۵۰ ۵۲
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۲۲۰ ۷۰
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۱۴ ۸۴
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۱۰۴ ۴۸
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) روان ۳۸ ۴۰
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) روان ۵۳ ۴۸
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) روان ۴۳ ۴۵
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۷۰ ۸۲
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۱۶۲ ۶۹
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۴۷ ۸۳
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۳۶ ۶۳
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نیمه سنگین ۱۷۰ ۳۷
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۷۸ ۵۶
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نیمه سنگین ۱۹۶ ۴۸
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۲۳۴ ۸۶
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۱۶۶ ۸۷
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۱۴۴ ۷۹
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۱۴۱ ۷۶