شناسهٔ خبر: 36444 - سرویس جاده‌ای

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱

ترافیک اتوبان کرج سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۲۱ ۱۰۲
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) نیمه سنگین ۲۸۳ ۶۸
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۱۲ ۷۶
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۳۸ ۷۰
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۷۷ ۶۵
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۶۳ ۷۵
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۲۵۹ ۸۵
۸ تهران عوارضي تهران - قم نامشخص    
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۱۰ ۸۸
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۷ ۵۷
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۳۵ ۷۲
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۱۰ ۵۳
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۱۹۱ ۶۵
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۷ ۹۸
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۲۱ ۸۶
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۷۵ ۹۵
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۹ ۷۸
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۱ ۷۶
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۳۳ ۷۵
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۱۴۹ ۷۴
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي نامشخص    
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۵ ۸۰
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۶ ۵۱
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۳۵ ۷۱
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۷ ۵۸
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۴۹ ۸۸
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۲۷ ۷۴
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۲۷ ۷۷
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۶ ۶۳
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۷۷ ۶۷
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۱۳ ۵۳
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۲ ۴۹
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم راه بندان ۸۳ ۱۳
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۱۷۷ ۸۴
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۷ ۸۲
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۲۰ ۹۳
۳۷ تهران آبسرد - سربندان نامشخص    
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۱۴ ۵۱
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند نامشخص    
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۲ ۶۴
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۶۰ ۷۸
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۱۶ ۳۳
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي سنگین ۱۱ ۳۲
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۱۹ ۱۷
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۶۲ ۸۰
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱۴ ۷۴
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۰۹ ۸۴
۴۸ تهران سربندان - آبسرد نامشخص    
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۱۱ ۳۰
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند نامشخص    
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۳۵ ۷۴
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۸۴ ۸۳
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۴۶ ۸۱
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۱۲۸ ۱۰۹
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۳ ۵۳
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۷ ۵۴
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۱۶ ۵۹
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۱۱ ۵۶
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۸۱ ۸۰
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۱۲۶ ۸۲
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۸۶ ۷۸
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۱۱۹ ۸۵
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۲۰ ۴۹
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۱۸ ۷۴
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۱۷ ۶۳
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۱۳ ۸۵
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۱۷۷ ۷۸
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۴۳ ۸۷
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۲۹ ۷۴
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۱۰۳ ۸۶
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۱۴ ۸۸
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۵۵ ۸۰
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۱۹۸ ۸۰
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۷۷ ۷۸
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۷۲۳ ۸۵
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۶۴۱ ۸۱
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۱ ۳۵
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۲۱ ۵۵
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۱ ۸۴
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۶ ۵۶
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۳۲ ۶۷
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۲۴ ۷۳
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۳۷ ۸۰
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۲۸ ۸۰
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۳۷ ۸۰
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۲۶ ۸۰