شناسهٔ خبر: 36653 - سرویس جاده‌ای

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۲

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۴۱ ۱۰۴
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۳۰۰ ۸۶
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۲۲۴ ۷۸
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۴۴ ۶۹
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۷۴ ۸۱
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۷۱ ۸۱
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۵۲۱ ۸۳
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۶۹۳ ۶۷
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۲۱ ۸۷
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۳۵ ۶۰
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۹۲ ۷۱
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۹۵ ۶۳
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۴۳۴ ۶۹
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۳۶ ۱۰۰
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۶۱ ۹۰
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۱۱ ۹۴
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۶۲ ۷۸
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۰۸ ۸۰
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۰۹ ۸۰
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۴۴۰ ۷۸
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۴۹۸ ۶۲
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۳۲ ۹۰
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۶۱ ۵۳
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۱۳۰ ۷۴
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۶۹ ۶۹
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۱۹۹ ۹۳
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۶۰ ۸۰
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۵۰ ۸۵
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۱۶ ۶۶
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۷۸ ۷۴
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۱۲۹ ۸۱
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۶۷ ۶۷
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۵۶ ۷۶
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۵۲ ۸۹
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۹ ۷۲
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۱۲۷ ۹۴
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۳۹ ۸۴
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۱۲۵ ۸۱
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۵۳۴ ۷۳
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۲۷ ۶۳
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۶۱ ۸۵
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۸۶ ۸۰
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۵۲ ۷۱
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۱۵ ۶۰
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۱۷۲ ۸۴
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۲۶ ۸۱
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۳۸ ۹۶
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۹۷ ۸۸
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۸۲ ۸۰
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۳۶۳ ۸۱
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۱۰۱ ۸۳
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۳۲۸ ۹۴
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۸۸ ۸۸
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۲۵۴ ۱۰۴
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۴۹ ۶۳
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۴۲ ۵۸
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۳ ۴۲
۵۹ تهران فشم - تهران نیمه سنگین ۷۸ ۵۷
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۲۸ ۵۱
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۲ ۴۷
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۲۵۸ ۸۳
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۴۸۷ ۸۲
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۲۷۶ ۷۷
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۳۹۷ ۸۷
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۵۶ ۶۳
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۲۷ ۸۰
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۵۰ ۸۴
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۲۵ ۸۷
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۳۷۵ ۸۶
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۷۱ ۹۰
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۲۴ ۸۱
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۴۱۳ ۹۱
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۱۰۲ ۹۰
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۱۳۳ ۸۱
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۴۵ ۸۸
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۲۹ ۸۸
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۶۲۷ ۸۲
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۹۴۶ ۷۰
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۹۵ ۷۴
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۷۴ ۷۱
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۱۸ ۸۴
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۱۸ ۸۹
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۰۰ ۶۸
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۲۲ ۷۲
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۳۳ ۸۳
۸۸ تهران صفادشت - ملارد نیمه سنگین ۱۵۲ ۴۸
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۲۷ ۸۳
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۴۷ ۴۷