شناسهٔ خبر: 36657 - سرویس جاده‌ای

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۲

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۲۱۶ ۸۶
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۲۲۲ ۷۸
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر نیمه سنگین ۸۴ ۷۳
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۷۹ ۷۵
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۱۶۴ ۱۰۱
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۷۶ ۵۶
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۲۰۶ ۷۸
۸ گيلان رشت - خمام روان ۲۰۲ ۷۳
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۵۱ ۶۷
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۸۵ ۸۰
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود نیمه سنگین ۲۲۹ ۷۲
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۵۷ ۷۰
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۱۲۶ ۷۷
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۱۷۱ ۹۳
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۵۴ ۶۲
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۲۰۹ ۷۹
۱۷ گيلان خمام - رشت نیمه سنگین ۲۱۱ ۶۵
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۷۳ ۶۸
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۵۳ ۷۷
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۳۷ ۸۱
۲۱ گيلان خمام - انزلي نیمه سنگین ۱۵۷ ۷۱
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر نیمه سنگین ۷۶ ۷۴
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۱۹۹ ۶۹
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي روان ۶۱ ۷۵
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه روان ۱۱۳ ۶۰
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۸۹ ۸۶
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۵۷ ۷۵
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۱۷۸ ۸۳
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۱۲۸ ۴۸
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۷۵ ۷۶
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۸۸ ۷۵
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۲۰۷ ۸۰
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۳۳ ۷۰
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۲۰ ۷۳
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۷۴ ۹۵
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۶ ۷۹
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۱۸۲ ۷۴
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۱۲۳ ۸۷
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۴۲ ۷۳
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۱۱ ۷۷
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۸۲ ۹۳
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۲۰ ۷۰
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۲۰۷ ۶۸
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۱۵۴ ۱۰۲
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۱۳۱ ۸۸
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۳۱ ۶۷
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۲۸ ۶۰
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۱۳۰ ۸۸
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۲۰۷ ۷۴
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۳۶ ۵۸
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) نیمه سنگین ۱۱۸ ۷۸
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۲۲ ۶۶
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۳۷ ۶۵
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۳۸ ۸۶
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۲۷ ۵۱
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۱۶۰ ۸۶
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۱۱۸ ۶۹
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۶۸ ۸۴
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۱۷ ۵۷
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۱۰۴ ۸۵
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۱۵۰ ۷۴
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۶۹ ۶۸
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۶۲ ۷۹
۶۵ گيلان فومن - ضيابر نیمه سنگین ۹۳ ۶۹
۶۶ گيلان فومن - سراوان نیمه سنگین ۹۹ ۷۰
۶۷ گيلان ضيابر - فومن نیمه سنگین ۸۲ ۷۱
۶۸ گيلان سراوان - فومن نیمه سنگین ۹۱ ۷۸
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل نیمه سنگین ۹۷ ۵۶
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۱۴۰ ۸۳
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان نیمه سنگین ۹۳ ۵۵
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۱۶۲ ۷۸
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰