شناسهٔ خبر: 36757 - سرویس جاده‌ای

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۳

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۲۷۴ ۷۳
۲ مازندران ساري - قائمشهر نامشخص    
۳ مازندران ساري - نکا روان ۴۳۸ ۸۳
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۲۴۴ ۷۶
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۵۱ ۷۱
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۴۴ ۵۹
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۱۴۱ ۶۱
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) نیمه سنگین ۱۶۳ ۵۶
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۶۱ ۷۰
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۴۶ ۶۳
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۱۸۶ ۷۳
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نامشخص    
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۴۵۱ ۸۰
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۵۲ ۷۳
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۲۴۳ ۶۹
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۴۶ ۴۹
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۳۱۶ ۶۱
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۱۱۴ ۶۵
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۴۵ ۷۳
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۳۸ ۷۰
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۴۶۹ ۶۸
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۶۰ ۶۶
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۶۴ ۷۶
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۲۴۸ ۷۴
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل نامشخص    
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۷۸ ۷۷
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) نامشخص    
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۲۰۵ ۶۸
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۲۰۵ ۹۱
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۲۰۰ ۶۷
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۴۳۰ ۷۸
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۴۷ ۷۲
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۳۵ ۷۷
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۲۹۶ ۷۵
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار نامشخص    
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۳۸۹ ۸۲
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۳۶ ۷۰
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۹ ۱۰۲
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۶ ۷۱
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۳۹۶ ۶۸
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۵۲۵ ۷۹
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۴۳ ۶۷
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۴۳۹ ۵۳
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل نامشخص    
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۵۴ ۶۶
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد نامشخص    
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۲۵۸ ۷۱
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير نامشخص    
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۷۰ ۸۱
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار نامشخص    
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نیمه سنگین ۳۲۰ ۶۸
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر نامشخص    
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۶۲ ۷۳
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۲۹۷ ۸۳
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۱۷۸ ۸۷
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۲۶۳ ۷۱
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۳۰۸ ۷۹
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۱۴۸ ۶۲
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۳۲۹ ۷۷
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۱۰۶ ۶۵
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۴۰۶ ۷۶
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۳۸۶ ۷۰
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۴۳۲ ۸۰
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) راه بندان ۷۸ ۷
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۲۹۲ ۷۶
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۲۱۹ ۷۳
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۲۲۷ ۷۵
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۲۳۲ ۷۱
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۸۶ ۶۲
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۱۳۱ ۸۵
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۱۱۹ ۷۵
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۹۷ ۷۹
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۶۶ ۷۰
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۵۶ ۶۸
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۲۷۸ ۷۵
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۲۵۶ ۷۵
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۳۸۱ ۶۴
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۳۶۵ ۷۵
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۱۱۷ ۴۹
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد نامشخص    
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۲۴۹ ۸۳
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۳۵ ۵۶
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) سنگین ۱۶۰ ۱۹
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) روان ۱۴۷ ۴۶
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۷۵ ۲۸
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۷۸ ۶۳
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس نامشخص    
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۶۱ ۸۳
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۱۹۴ ۷۵
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۹ ۳۷
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۸ ۴۶
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۰ ۰
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۲۴۸ ۸۵
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۲۳۵ ۷۶
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۲۸۴ ۷۳