شناسهٔ خبر: 44134 - سرویس استان‌ها

مديركل راه وشهرسازی خراسان جنوبی خبر داد:

بازگشايی يك قطعه ديگر ازپروژه ساخت باند دوم محور بيرجند- قاين به طول ۱۰ كيلومتر

مهدی جعفری درراستاي افزايش ايمني جاده‌اي و كاهش تصادفات جاده‌ای (رخ به رخ) در محورهاي استان، امروز يك قطعه ديگر از پروژه باند دوم محور بيرجند- قاين بطول ۱۰ كيلومتر بازگشايی شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از  اداره روابط عمومي اداره كل  راه وشهرسازي خراسان جنوبي، مهدي جعفري ضمن اعلام اين  خبر اظهار داشت: درادامه تگميل و بازگشايي باندهاي دوم استان به  ويژه  محور بيرجند- قاين طي دو هفته گذشته نيز دو قطعه ديگر از اين محور بطول ۹ كيلومتر و اعتبار ۱۵ ميليارد تومان بازگشايي شد و امروز نيز يك قطعه ديگر بطول ۱۰ كيلومتر و با اعتباري بالغ بر ۱۵ ميليارد تومان حد فاصل انتهاي گردنه خونيك تا كارخانه سيمان قاين بازگشايي شد.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي افزود: قطعه اي كه امروز بازگشايي شد به روش روسازي بتني احداث گرديده كه براي اولين بار دركشور دراين محور اجرايي شد.

وي با اشاره به اينكه اولويت اين اداره كل افزايش باندهاي دوم در سطح استان است افزود: با پيگيري‌هاي بعمل آمده و همكاري استانداري خراسان جنوبي،پليس راه و اداره كل راهداري و حملونقل جاده‌اي استان طي دو هفته گذشته تاكنون جمعا حدود ۱۹ كيلومتر ازباند دوم محور بيرجند- قاين  بااعتباري بالغ بر ۳۰ ميليارد تومان بازگشايي و زير بار ترافيك رفت.