شناسهٔ خبر: 57116 - سرویس مسکن و شهرسازی

عرفانیان در گفتگو با پایگاه خبری اعلام کرد:

پیشبرد برنامه‌های حوزه بانوان با مساعدت تمامی بخش‌های تابعه/ ضرورت توجه سیاست‌گذاران به زیست‌پذیر شدن شهرها برای زنان

منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان وارد كردن موضوع جنسيت در فرايند برنامه ريزی از طريق هم‌انديشی با سمن‌های فعال در حوزه زنان و نهادهای سياسی و دولتی در سطوح ملی و محلی را مهمترین هدف حوزه بانوان در برنامه تحت اجرا اعلام کرد و افزود: طبق قوانین جهانی تمام دولت‌های محلی موظف هستند به تأمین شرايط و مزایایی چون زندگی در محیطی امن، غیرآلوده و سالم بدون هیچ تبعيضی بر اساس جنسیت، سن، اعتقاد و ... در شهرها بپردازند،  اصولی که در ادامه قطعا به ایجاد شهرهای دوستار زنان خواهد انجامید.

منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت همکاری تمامی معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه وزاتخانه در پیشبرد برنامه تدوین شده در حوزه بانوان گفت: مساعدت در تکمیل و تدقیق اطلاعات و آمار زنان شاغل در دستگاه‌ها، ارتقای جایگاه زنان در پست‌های مدیریتی، انتخاب و معرفی نمایندگان مشاوربانوان با توجه توانایی برای انجام برنامه‌های پیش بینی شده و میزان تعامل با جامعه زنان هر بخش، تثبیت، ترغیب و ارتقاء جایگاه مشاوران بانوان در هر یک از دستگاه‌ها و در نظر گرفتن میز زنان در ساختارسازمان و درنظرگرفتن راهکارهای تشویقی یا حمایتی برای کارکنان فعال در این بخش از هر یک از دستگاه‌ها و ادارات کل استانی از مهمترین اقداماتی است که بخش‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی باید در کمک به حوزه بانوان و پیشرفت برنامه آن‌ها انجام و به آن توجه کنند.

عرفانیان در ادامه با تأکید بر اهمیت زیست‌پذیر کردن شهرها برای زنان بیان کرد: به درستی شهری که زنان به در آن به خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و ...، فرصت‌های شغلی، تسهیلات و امکانات شهری با کیفیت و کامل و همچنین تسهیلات و امکاناتی که حقوق آنها را در شرایط خشونت تضمین کند، دسترسی دارند به عنوان یک شهر زیست‌پذیر برای بانوان محسوب می‌شود که باید در طول تصمیم‌گیری‌ سیاست‌گذاری‌ها به آن توجه شود.

به گفته وی در اینگونه شهرها مسائل زنان و نظرات آن‌ها در فرایندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در نظر گرفته شده و آن‌ها برای مشارکت در تمام عرصه‌های زندگی شهری در شرایطی کاملا برابر با مردان، حمایت و تشویق می‌شوند.

این مقام مسئول وارد كردن موضوع جنسيت در فرايند برنامه ريزی از طريق هم‌انديشی با سمن‌های فعال در حوزه زنان و نهادهای سياسی و دولتی در سطوح ملی و محلی را مهمترین هدف حوزه بانوان در برنامه تحت اجرا اعلام کرد و افزود: طبق قوانین جهانی تمام دولت‌های محلی موظف هستند به تأمین شرايط و مزایایی چون زندگی در محیطی امن، غیرآلوده و سالم، حق برخورداری از مسکن یا شغل، ‌آزادی در حمل و نقل و حرکت، ‌حق فعالیت‌های اجتماعی- فرهنگی،آموزش و سلامت و حق مشارکت و کنترل سازوکار تصمیم‌گیری به صورت برابر برای تمام شهروندان بدون هیچ تبعيضی بر اساس جنسیت، سن، اعتقاد و ... در شهرها بپردازند،  اصولی که در ادامه قطعا به ایجاد شهرهای دوستار زنان خواهد انجامید.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در اموز بانوان با بیان اینکه شهر مونترال کانادا اولین شهر برای پروژه فراگیر شهر دوستار زن در سال ۱۹۹۷ انتخاب شد گفت: در این پروژه مشارکت و حضور زنان در زندگی شهری، موقعیت‌های رهبری، تصمیم‌گیری و سایر مدیریت‌ها از اهداف اصلی محسوب می‌شد که در سال‌های بعد نیز در ۶ ایالت ترکیه، شهر کوچی در هند، شهر مالمو در سوئد و شهر سئول در کره جنوبی به اجرا درآمد.

عرفانیان در پایان با تأکید بر ضرورت بسترسازی قانونی با هدف نهادینه‌سازی عدالت جنسیتی در مجموعه اقدامات بخش‌های مختلف کشور بیان کرد: بدون شک نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسيتی در اسناد توسعه و بازآفرینی سرزمینی و شهری  در سازمان‌ها و نهادهای موثر در مدیریت توسعه کشور امری ضروری به شمار می‌رود که باید در تمامی حوزه‌های سیاست‌گذار به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود./