شناسهٔ خبر: 61665 - سرویس استان‌ها

با حضورمعاون امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان ايلام صورت گرفت:

برگزاری جلسه كارگروه تخصصی شهرسازی و امور زیربنایی استان ایلام

جلسه جلسه كارگروه تخصصی شهرسازی و امور زیربنایی استان به منظور بررسی و تصویب طرح های صنعتی، خدماتی، دامی و كشاورزی سطح استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره كل راه وشهرسازی استان ایلام  ، جلسه كارگروه تخصصی شهرسازی و امور زیربنایی استان به منظور بررسی و تصویب طرح های صنعتی، خدماتی، دامی و كشاورزی سطح استان برگزار شد.

در این جلسه كه با ریاست معاون امور عمرانی استانداری ایلام و با حضور مدیركل راه وشهرسازی استان و مدیران و مسئولان عضو كارگروه برگزار شد ۵۶ طرح مختلف صنعتی، خدماتی، دامی و كشاورزی سطح استان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ۴۴ مورد از این طرح ها موافقت و با ۳ مورد مخالفت گردید و سایر پرونده ها برای بازدید و بررسی بیشتر به جلسه بعدی موكول شدند.