شناسهٔ خبر: 62510 - سرویس مسکن و شهرسازی

برگزاری دوره‌های آموزشی و سخنرانی علمی صنعت آسانسور و پله برقی

پوستر دوره‌های آموزشی و سخنرانی علمی صنعت آسانسور و پله برقی در تاریخ‌های ۴ و ۱۲دی، ۸ و ۱۴ بهمن و ۱۵ اسفند در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سخنرانی علمی آسانسورهای نسل جدید بدون گیربکس و بدون موتورخانه با موتور سنگرن مغناطیس دائم و آسانسورهای نسل آینده، آسانسورهای با الکترو موتور خطی دائم سنگرن و آسنگون در تاریخ ۴ دی‌ماه از ساعت ۸ الی ۱۲، دوره آموزشی اجرای آسانسور و پله برقی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه از ساعت ۸ الی ۱۶، سخنرانی علمی آسانسور با الکترو موتورهای SRM، مقایسه موتورهای سنگرن و آسنگرن و بیان مزایا و معایب آن‌ها در آسانسورهای نسل جدید در ۸ بهمن‌ماه از ساعت ۸ الی ۱۲، دوره اموزشی طراحی و انتخاب آسانسورها در ۱۰ گام جانمایی آسانسورها، تعیین نوع و تعداد آن‌ها، تخمین ظرفیت، تعیین اورهدوپیت ابعاد کابین، درها، چاه، موتورخانه و دیتیل‌های اجرایی در تاریخ ۱۴ بهمن از ساعت ۸ الی ۱۶ و دوره اموزشی انواع آسانسورها و تابلوهای کنترل و فرمان آن‌ها و مقایسه بین آن‌ها و بیان مزایا و معایب آن‌ها در تاریخ ۵ اسفند از ساعت ۸ الی ۱۶ در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود.