شناسهٔ خبر: 63157 - سرویس استان‌ها

از سوی ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت:

رئیس کمیته مدیریت بحران خراسان شمالی منصوب شد

انتصاب مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از سوی ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران استان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان خراسان شمالی، داود دانشمند، رئیس اداره روابط عمومی این استان گفت: با صدور نامه‌ای از سوی جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران وزارت متبوع، علیرضا مصطفی‌زاده، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران استان منصوب شد.

در متن این حکم خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی آمده است:

"با هدف اعمال فرماندهی واحد در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی، انسجام در زمینه اجرا و نظارت، ایجاد وحدت رویه و به منظور استفاده از تمامی ظرفیت‌های آن استان در حوزه تخصصی مراحل چهارگانه نظام جامع مدیریت بحران و با استناد به تبصره ۸ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ستاد مدیریت بحران وزارت متبوع ، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران آن استان منصوب می‌شوید."