شناسهٔ خبر: 67551 - سرویس استان‌ها

رئيس اداره ستاد هماهنگي بازآفريني شهري اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان؛

تلاش برای جذب اعتبار ۷۲۰۰۰ ميليون ریالی بازآفريني شهري در سال جديد / معرفي ۱۶۰۰ واحد به بانك عامل برای اخذ تسهيلات

بافت فرسوده از ۱۰۷ شهر استان اصفهان ۸۴ شهر داراي محدوده مصوب بافت ناكارآمد شهري به مساحت ۹۷۷۵ هكتار و همچنين ۱۵ شهر در حال گذراندن مراحل نهايي ابلاغ محدوده مصوب بافت ناكارآمد شهري به مساحت ۳۹۷ هكتار است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان، امير زاغيان رئيس اداره ستاد هماهنگي بازآفريني شهري اين اداره كل با اشاره به بودجه ابلاغي در سال ۱۳۹۷ برای برنامه ها و اقدامات انجام شده در بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري استان اظهار داشت: در رديف بودجه‌اي اعلام شده سازمان برنامه و بودجه كشور جمعا ۳۸.۸۸۸ميليون ريال به ۱۸ پروژه جاري و ۹ پروژه پيشنهادي جديد در سطح استان اصفهان تخصيص داده شده و همچنين طبق موافقت‌نامه اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري مصوب سال ۱۳۹۷ ابلاغي سازمان برنامه و بودجه جمعاٌ مبلغ ۵۳۱.۱۹۱ ميليون ريال جهت تخصيص به پروژه هاي تعريف شده مصوب اقدام مشترك ستاد بازآفريني شهري در هفت شهر استان اصفهان كه شامل ۱۸ محله است در حال جذب و انعقاد قرارداد است.

وي به بودجه پيشنهادي در سال ۱۳۹۸ نيز اشاره داشت و گفت: بودجه امسال طبق سقف اعلامي شركت بازآفريني شهري ايران در سه رديف بودجه اي جمعاٌ بالغ بر ۷۲.۶۶۳ ميليون ريال ميباشد، كه بر اين اساس مبلغ ۳۹.۰۵۸ ميليون ريال جهت  تخصيص به ۲۲پروژه هاي جاري( نيمه تمام) و مبلغ۳۳.۶۰۵ ميليون ريال جهت تخصيص به ۱۹ پروژه جديد پيشنهاد شده كه در حال حاضر در حال پيگيري جهت اخذ تاييده نهايي از دفاتر تخصصي شركت بازآفريني شهري ايران است.

زاغيان در ادامه از ميزان تسهيلات اعطايي و تعداد متقاضيان معرفي شده به بانك عامل گزارش داد و عنوان داشت: در اجراي مصوبۀ هيأت وزيران، ودر راستاي تحقق قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارامد شهري و سكونتگاههاي غير رسمي و تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و زوج‌هاي جوان ميزان تسهيلات اعطايي سال ۱۳۹۷ در سطح شهر اصفهان بالغ بر ۱.۲۲۲ واحد و در سطح شهرستانها ۴۲۱ واحد به بانك مسكن معرفي شده وتعداد ۱۷ فقره تسهيلات وديعه اسكان موقت در سطح استان اصفهان معرفي و همچنين ۲.۲۳۸ فقره پاسخ به استعلامهاي محدوده بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري استان اصفهان انجام شده است.

وي خاطر نشان ساخت:  طبق تفاهم نامه سه جانبه به منظور تحقق اهداف سند ملي راهبردي و همچنين پيرو سياستهاي ستاد ملي بازآفريني شهري  كشور در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۰درصد تخفيف هاي هزينه هاي عوارض صدورپروانه وتراكم ساختماني مجاز در بافت هاي فرسوده استان اصفهان به مبلغ كلي ۲۰۴.۳۶۶ ميليون ريال  شامل ۴۳۳۲ فقره پروانه صادره و به تعداد ۱۲۹۹۶ واحد مسكوني اعمال شده كه جهت پرداخت به شهرداري هاي مناطق استان اصفهان  مورد تاييد واقع شد كه اين امر منجر به عقد تفاهم نامه به مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ميليون ريال تعريف پروژه محرك توسعه بازسازي و احياء بافت فرسوده توسط شهرداري هاي مناطق استان اصفهان  در سال ۱۳۹۷ شده است.