شناسهٔ خبر: 69177 - سرویس استان‌ها

قائم مقام وزير راه وشهرسازي در طرح مسكن مهر كشور؛

استان اصفهان پيشتاز در تحويل آماده سازي مسكن مهر به شهرداري‌ها است

مسکن مهر اردبیل در سفر يك روزه قائم مقام وزير راه و شهرسازي در حوزه مسكن مهر به شهرهاي شهرضا و دهاقان و تشكيل جلسه در اين شهرها مشكلات مسكن مهر اين دو شهر مطرح و مورد بررسي قرار گرفت .

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان, احمد اصغري مهرآبادي پس از بازديد از مسكن مهر شهرضا در جلسه اي كه براي رفع مشكلات مسكن مهر اين شهر در محل  اداره راه و شهرسازي اين شهرستان برگزار شد، گفت : مسكن مهر شهرضا به مساحت تقريبي ۵۰ هكتار براي تعداد ۱۷۴۹ واحد تعاوني و ۱۶۲۴ واحد سه جانبه پيش بيني و اجرا شده است.

وي ادامه داد : تمامي۱۷۴۹ واحد تعاوني تكميل و تحويل متقاضيان گرديده و از تعداد واحدهاي سه جانبه ۱۲۰ واحد باقي مانده كه تا پايان مهرماه سال جاري تحويل متقاضيان مي شود.

قائم مقام وزير راه و شهرسازي در حوزه مسكن مهر افزود : در سطح كشور سياست كلي اين است كه مسكن مهر به شهرداري ها تحويل داده شود و در اغلب شهرهاي كشور نيز اين اتفاق افتاده است .

اصغري مهرآبادي اظهار داشت : در استان اصفهان  آماده سازي بيش از ۶۰ سايت مسكن مهر، به شهرداري ها تحويل داده شده كه استان اصفهان در كل كشور در اين زمينه پيشتاز است .

وي افزود : پس از تشكيل كارگروه و بررسي هزينه هاي لازم جهت آماده سازي ، سايت مسكن مهر شهرضا نيز تحويل شهرداري خواهد شد .