شناسهٔ خبر: 70636 - سرویس هوایی

مدیرکل فرودگاه های کرمان خبر داد:

پيشرفت ۸۰ درصدی باند جديد فرودگاه کرمان

علی قاسم‌زاده مديرکل فرودگاه‎های استان کرمان از پيشرفت ۸۰ درصدی ساخت باند جديد فرودگاه کرمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، علی قاسم زاده گفت: اکنون در فرودگاههای استان کرمان پروژههای مختلفی در حال اجرا هستند که از جمله آن نصب سامانه کمک ناوبری DVOR_DME در فرودگاه کرمان، احداث دیوار حفاظتی فرودگاههای کرمان، بم و جیرفت و توسعه و بهسازی ترمینال داخلی کرمان را می توان برشمرد.
وی با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی ساخت باند جدید فرودگاه کرمان ادامه داد: ساخت دیوار حفاظتی فرودگاه کرمان به پایان رسیده و مرحله نصب سامانه کمک ناوبری نیز انجام شده است و امور راهاندازی آن در حال اجرا است.
وی با اشاره به اجرای عملیات فیبرنوری فرودگاههای رفسنجان، سیرجان، بم و جیرفت ادامه داد: بحث قرارداد بهسازی فرودگاه کرمان شامل ترمینال، ساختمانها و محوطهها نیز رشد ۳۰ درصدی یافتهاند.
قاسمزاده در مورد اعتبارات تخصیص داده شده برای این پروژهها گفت: در مجموع با در نظر گرفتن پروژه روشنایی باند و نصب دستگاه کمک ناوبری ILS برای باند جدید (بعد از اتمام آن)، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است