شناسهٔ خبر: 71249 - سرویس فایل‌ خبری

خانوارهای شهری و روستایی استان تهران به تفکیک نوع سکونت و مالکیت

اینفوگرافی-کل خانوار شهری و روستایی استان تهران نگاه به آمارها همواره به پژوهشگران کمک می‌کند تا دید جامع‌تری به موضوع پژوهشی داشته‌باشند. امروزه کشور با چالش مسکن مواجه است، هر چند در این روزها با رکود در خرید و فروش شاهد روند کاهشی قیمت مسکن هستیم. به‌طور قطع آمار خانوارها و مسکن‌ در کشور از سال 95 تغییر پیدا کرده است، اما باز هم نگاه به این آمارها می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت مسکن و جزئیات آن به دست دهد. در ذیل، وضعیت خانوارهای استان تهران به تفکیک سکونت در واحدهای مسکونی شهری و روستایی و همچنین نوع این واحدها و وضعیت مالکیت ساکنان نشان داده‌شده‌است.