شناسهٔ خبر: 71802 - سرویس مسکن و شهرسازی

در وزارت کشور برگزار می‌شود؛

نشست سیاستگذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن

پوستر نشست سیاستگذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن با سخنرانی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در وزارت کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست سیاستگذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن امروز ۶ شهریورماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در وزارت کشور با سخنرانی مریم زارعیان عضو هیات علمی و رییس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

در نشست فوق که از سلسله نشست های تخصصی گفت و گو، نقد و سیاستگذاری است، مریم زارعیان عضو هیات علمی و رییس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع ابعاد اجماعی مسکن مهر با نگاه به مسکن مهر پرند و مهندس نقی عسگری عضو هیات علمی و رییس گروه پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با موضوع ابعاد اجتماعی مسکن مهر و ضرورت سیاستگذاری ملی در این حوزه با تاکید بر تجربه کلانشهرها به ارایه نظرات خود می پردازند.

این نشست امروز ۶ شهریور در سالن وزارت کشور به نشانی خیابان فاطمی، وزارت کشور، ساختمان شهیدرجایی، طبقه دوم برگزار می‌شود.