شناسهٔ خبر: 71835 - سرویس وزارتی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی؛

برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح منابع و امکانات راه برون رفت از مشکلات است

عبوری مهدی عبوری گفت: تسلط بر قوانین و مقررات موجود، موضوع مهمی است كه می‌توان برای پیش‌برد امور و پروژه‌ها و حل مشكلات موجود از آن بهره‌ گرفت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی عبوری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی، با حضور در نشست تخصصی معاونان توسعه مدیریت و منابع و عاملان ذی‌حساب ادارات كل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر كشور، گفت: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای طی سال‌های اخیر پس از ادغام معاونت راهداری در ادارات كل استانی و همچنین انتقال وظایف احداث و نگهداری راه‌های روستایی در سال جاری، به‌عنوان یكی از سازمان‌های مؤثر خدمت‌رسان در مجموعه وزارت راه و شهرسازی به‌شمار می‌رود.
وی با بیان این كه با افزایش حجم فعالیت‌ها و وظایف سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، انتظارات و عملكرد از این سازمان هم ‌افزایش یافته است، افزود: بدیهی است با منابع و مقدورات موجود، نمی‌توان به درستی پاسخگوی همه این انتظارات بود، لذا ضروری است منابع درآمدی جدید براساس مطالعات كارشناسی و بهره‌گیری از تجارب سایر كشورهای توسعه یافته، برای این سازمان تعریف شود و از طریق مراحل قانونی به تصویب برسد.
عبوری ادامه داد: تسلط بر قوانین و مقررات موجود، موضوع مهم دیگری است كه می‌توان برای پیش‌برد امور و پروژه‌ها و حل مشكلات موجود از آن بهره‌ گرفت.
به نقل از روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: چرخش نیروی انسانی و مدیریت بر سرمایه‌های انسانی سازمان و به‌كارگیری ظرفیت نیروهای جوان و توان‌مند همواره باید از سوی معاونان توسعه مدیریت و منابع در سراسر كشور مدنظر قرار گیرد و در حفظ و ارتقای این سرمایه‌های انسانی همت لازم به‌كار گرفته شود.‌