شناسهٔ خبر: 73163 - سرویس استان‌ها

برگزاری کار گاه آموزشی در هواشناسی گیلان

واحد پايش واحد پایش هواشناسی گیلان برای به روز رسانی فعالیت‌ها و رفع مسائل جاری اقدام به برگزاری کار گاه آموزشی كرد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، در این  کارگاه آموزشی مواردی شامل نحوه ثبت هوای گذشته در دفترسینوپ، هماهنگی و یکسان سازی در اندازه گیری ارتفاع برف و بازآموزي، کد گذاری در گزارش سینوپ، تشریح کامل سنسور اندازه گیری باران و نظارت بر عملکرد این سنسور در زمان بارش‌های شدید، به همکاران ارائه شد.

همچنین در ادامه این کارگاه در خصوص شاخصهای ارزیابی کارشناسان همدیدی ونحوه ارزیابی های سه ماهه گذشته و همچنین موارد  مطروحه از طرف  همکاران حاضر در این کارگاه مورد تبادل نظر قرار گرفت.  

لازم به ذكر است واحد پایش هواشناسی اين اداره كل به عنوان یکی از بخشهای مهم  هواشناسی، در پایش و ثبت اطلاعات هواشناسی که مرجع بسیاری از مطالعات و پژوهشها وبرنامه ریزی ها درآینده است به منظور به روز رسانی فعالیتها و رفع مسائل جاری، در طول سال کارگاههایی آموزشی برای همکاران شاغل در این بخش برگزار می کند.