شناسهٔ خبر: 74270 - سرویس ریلی

مدیرکل دفتر مدیریت پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورخبر داد

ثبت ۳۳۹ قرارداد و ۸۰۰ صورت وضعیت در سامانه پی‌وب

سر در ساختمان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مدیرکل دفتر مدیریت پروژه‌ها در جلسه رسیدگی به صورت وضعیت‌های الکترونیکی قراردادها با ساختار سرجمع گفت:‌ تاکنون تعداد ۳۳۹ فقره قرارداد پیمانکاری برای درج در سامانه پی وب عملیاتی شده و به ۸۱۸ فقره صورت وضعیت پروژه‌ها نیز رسیدگی شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، صبح امروز جلسه هماهنگی نحوه رسیدگی به صورت وضعیت‌ قراردادهای نوع سرجمعWBS)  با حضور نمایندگان شرکت‌های پیمانکار، شرکت‌های مهندسین مشاور و ادارات کل اجرایی برگزار شد.

سعید پیروزفر در تشریح این جلسه با اشاره به اهمیت الکترونیکی کردن صورت وضعیت‌ها گفت:‌ تاکنون تعداد 339 فقره قرارداد پیمانکاری در سامانه پی‌وب وارد شده و به 818 فقره صورت وضعیت نیز رسیدگی شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت پروژه‌ها با اشاره به تفاوت ساختار نوع قراردادها افزود: از آنجایی که ساختار قراردادهای فهرست بهایی با قراردادهای سرجمع متفاوت است، این جلسه به منظور آشنایی بیشتر نحوه ارسال صورت وضعیت قرارداد‌ها با فرمت سرجمع برگزار شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در این جلسه برای آشنایی بیشتر فایل (MSP) برنامه زمان‌بندی یکی از قرارداد‌ها به عنوان پایلوت مورد بررسی قرار گرفت و استانداردهای لازم برای تهیه صورت وضعیت‌ها معرفی شد.

به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، پیروزفر اعلام کرد: در پایان مقرر شد فایل‌های زمان‌بندی قرارداد‌‌های مذکور بر اساس استانداردهای تعیین شده در جلسه تهیه و در سامانه بارگذاری شود تا در نهایت نسبت به تهیه صورت وضعیت‌های سرجمع آن اقدام گردد.