شناسهٔ خبر: 75789 - سرویس استان‌ها

توسط راه و شهرسازي استان ايلام در حال انجام است

اجراي عمليات تكميلي پروژه بهسازي جاده دره ارغوان

راهسازي مديركل راه و شهرسازي استان ايلام از ادامه عمليات تكميلي پروژه بهسازي جاده دره ارغوان ايلام خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام، مديركل اين دستگاه اجرايي در اين خصوص گفت: جاده دره ارغوان در گذشته تنها راه دسترسي مركز استان به شهرستانهاي چرداول و سيروان بوده كه با حفاري تونل آزادي اين جاده صرفاً براي دسترسي روستاهاي بالا دست بخش ميشخاص و همچنين به عنوان يك جاده تفريحي با توجه به جاذبه هاي طبيعي منطقه مورد استفاده قرار مي گيرد. تعريض و بهسازي و آسفالت اين جاده با توجه به درخواستهاي مردمي در دستور كار اين اداره كل قرار گرفت و اجرايي شد و هم اكنون درمرحله روسازي اين طرح قرار داريم.

وي خاطر نشان كرد طول پروژه اجرايي ۸ كيلومتر مي باشد با عرض ۹ متر كه عمليات اجرايي خاكبرداري وخاكريزي و احداث پلها وزير سازي آن به اجرا رسيده و هم اكنون پيمانكار در حال اجراي لايه اساس( بيس) مي باشد و با مساعد شدن شرايط جوي  روكش آسفالت اين جاده نيز اجرايي خواهد شد.

علي اصغر كاظمي از مردم ايلام خواست براي جلوگيري از تخريب لايه بيس و زيرسازي اين جاده تا زمان اجراي آسفالت از تردد غير ضروري در اين مسير خودداري كنند.

لازم به ذكر است براي اجراي اين ۸ كيلومتر حدود ۱۱ ميليارد تومان اعتبار هزينه خواهد شد.