شناسهٔ خبر: 76681 - سرویس وزارتی

فيلم | آیین بهره‌برداری از ۲۴۳ دستگاه انواع واگن و لکوموتیو