شناسهٔ خبر: 77164 - سرویس هوایی

اطلاعیه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در خصوص انجام پروازها

فرودگاه امام خميني فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) با ارسال اطلاعيه اي از مسافران خواست تا قبل از عزیمت به فرودگاه امام (ره) از انجام پرواز خود کسب اطمینان كنند.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي،‌فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) در اطلاعيه اي از کلیه مسافران و مستقبلین درخواست كرد حتما قبل از عزیمت به فرودگاه از طریق تماس با شرکت های هواپیمایی از وضعیت پرواز خود کسب اطلاع نمایند.

همچنین در اين اطلاعيه آمده است،مسافران و مستقبلین محترم می توانند آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه امام (ره) را از طریق تماس با تلفن ٠٩٦٣٣٠ یا مراجعه به سایت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به نشانی www.ikac.ir  جویا شوند.

به گزارش پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)گفتنی است، مسافران پروازهای خروجی لازم است همچون سابق ٣ ساعت قبل از زمان مندرج در بلیت برای انجام تشریفات پیش از پرواز در ترمینال های فرودگاه حضور یابند.