شناسهٔ خبر: 77968 - سرویس استان‌ها

با ابلاغ از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی؛

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان رئیس کمیته مدیریت بحران در استان شد

دکتر قاری قران .اصفهان طی ابلاغی از سوی ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی، علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران مجموعه راه و شهرسازی در استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان، شهرام آدم نژاد جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران وزارت راه وشهرسازی در این ابلاغ خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان آورده است: با هدف اعمال فرماندهی واحد در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی، انسجام در زمینه اجرا و نظارت، ایجاد وحدت رویه و به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های آن استان در حوزه تخصصی نظام جامع مدیریت بحران و با استناد به تبصره 8 ماده 9 دستورالعمل اجرایی ستاد مدیریت بحران وزارت متبوع به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران آن استان منصوب می شوید.

انتظار می رود با اتکال به پروردگار یکتا و کوشش مجدانه در عملیاتی كردن اهداف و وظایف مندرج در دستورالعمل یاد شده نسبت به برگزاری مستمر آن کمیته اقدام و گزارش های مربوطه به صورت منظم به دبیرخانه ستاد اعلام شود.