شناسهٔ خبر: 78981 - سرویس استان‌ها

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد

میز خدمت الکترونیک با طراحی امکانات جدید

فاوا.اصفهان با توجه به شیوع ویروس کرونا، میز خدمت الکترونیک این اداره کل با طراحی و پیاده سازی امکانات و اقدامات جدیدتر اقدام به پیگیری مکاتبات و درخواست های مراجعه کنندگان می کند.

به گزارش پایگا۶ خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان، با دستور علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه وشهرسازی استان، میز خدمت الکترونیک این اداره کل با طراحی و پیاده سازی امکانات و اقدامات جدیدتر اقدام به پیگیری مکاتبات و درخواست های مراجعه کنندگان می کند.  

قاری قرآن اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و جهت کاهش ارتباطات چهره به چهره بین افراد و جلوگیری از خطرات احتمالی برای ارباب رجوع و کارکنان، اداره فناوری ارتباطات و اطلاعات این اداره کل اقدام به طراحی و پیاده سازی امکانات جدیدی در میز خدمت الکترونیک کرده است.  

ارباب رجوع می تواند با مراجعه به سایت این اداره کل و لینک در بخش میز خدمت از قسمت مشاهده خدمات، تمامی خدمات ارائه شده را به تفکیک معاونت ها و نوع خدمات درخواستی، بصورت الکترونیک انجام و پیگیری کند.  

آدرس سایت این اداره کل به نشانی : www.isfahan.ir در دسترس است.