شناسهٔ خبر: 79388 - سرویس وزارتی

فیلم | تکلیف وزارت راه و شهرسازی اجرای پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا در بخش حمل و نقل عمومی است