شناسهٔ خبر: 81636 - سرویس بنادر و دریانوردی

فیلم| حمل یکسره سومین محموله گندم اهدایی هندوستان به افغانستان از طریق چابهار