شناسهٔ خبر: 81784 - سرویس استان‌ها

مدیرکل راه وشهرسازی کردستان:

۹۵ درصد از واحدهای مسکن مهر کردستان به متقاضیان تحویل شده است

کردستان مدیرکل راه و شهرسازی کردستان : از مجموع ۳۸۱۸۰ واحد مسکن مهر کردستان ، ۳۶۲۶۲ واحد به متقاضیان تحویل شده و ۱۶۷۰ واحد باقیمانده نیز به طور میانگین از پیشرفت ۸۵ درصدی برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  محمد صدیق ثابتی گفت :  از کل واحد های باقیمانده مسکن مهر استان حدود ۴۶۱ واحد دارای مشکل حقوقی بوده که پرونده آنها در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و بقیه واحدها نیز از پیشرفت مناسب برخوردار بوده و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده در اسرع وقت به متقاضیان تحویل گردد .

ثابتی ادامه داد : محوطه سازی پروژه های مسکن مهر در حد الزامات و نیازهای اساسی مانند خاکبرداری،  شن ریزی، جدول گذاری و آسفالت و پیاده رو اجرا و در اختیار مالکین و بهره برداران قرار گرفته است . مدیر کل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به انجام خدمات زیر بنایی همچون شبکه های آب،  فاضلاب،  برق و گاز در سایت های مسکن مهر از اختصاص فضاهای عمومی برای ایجاد خدمات روبنایی شامل فضاهای ورزشی ، درمانی ، فضای سبز و..... که احداث آنها باید توسط دستگاه های مربوطه انجام شود خبر داد .