شناسهٔ خبر: 86507 - سرویس وزارتی

فیلم| تکمیل ریل تهران قزوین زنجان از اولویت های وزارت راه و شهرسازی است