شناسهٔ خبر: 87828 - سرویس هوایی

دبير شورای تحقيقات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران خبر داد

حمایت مالی از طرح‌های کاربردی پژوهشگران صنعت هوانوردی/ پیاده‌سازی سامانه جامع مديريت دانش و مستندسازی شرکت فرودگاه‌ها

هوانوردی دبير شورای تحقيقات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران مهمترين اقدامات و برنامه‌های گروه مديريت دانش اين اداره کل را نيازسنجی اولويت‌های پژوهشی در حوزه های فرودگاهی و هوانوردی و حمايت مالی از طرح های کاربردی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام خلج زاده، دبير شورای تحقيقات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران با ابراز خرسندي از نام گذاري يک هفته به نام «پژوهش» عنوان کرد: بررسي امور پژوهشي شرکت شامل تعيين اولويت هاي پژوهشي، پروپوزال ها، مقالات، پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي در دستور کار شوراي تحقيقات فرودگاهي و گروه مديريت دانش است. 

دبير شوراي تحقيقات شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در معرفي مهمترين اقدامات انجام شده شرکت در حوزه پژوهش طي يک سال اخير گفت: در اين راستا مي‌توان به نياز سنجي اولويت‌هاي پژوهشي در سطح ستاد و فرودگاه‌ها،  بررسي تعداد ۸۰ اولويت پژوهشي و تأييد و ثبت ۳۵ مورد آن جهت بهره برداري پژوهشگران و بررسي ۳۷ طرح پژوهشي در قالب پروژه، پايان نامه و مقاله و حمايت مالي از ۱۲ مورد اشاره کرد.

وي افزود: هفت طرح پژوهشي در سامانه سمات ملي(سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي) درج شد که سه مورد آن به انعقاد قرارداد انجاميد.

خلج زاده همچنين از درج ۱۵ عنوان اولويت پژوهشي مصوب شورا در سامانه ساتع (سامانه مديريت اطلاعات پژوهش و فناوري عتف)، دريافت پروپوزال پژوهشي از دانشگاه هاي مختلف، ارزيابي پروپوزال ها توسط واحدهاي ذيربط  و پيگيري جهت انعقاد قراردادهاي پژوهشي خبر داد.

وي همچنين به انعقاد قرارداد « طراحي و بکارگيري سامانه جامع مديريت دانش و مستندسازي شرکت فرودگاه ها» با دانشگاه شهيد بهشتي اشاره کرد و گفت: اين سامانه بر روي سرور شرکت مستقر و به صورت پايلوت در معاونت برنامه ريزي و نظارت براي اجراي برنامه هاي آموزشي براي نمايندگان و کاربران سامانه مديريت دانش و نظارت بر کارکرد سامانه مديريت دانش در جهت حل و شناسايي مشکلات و بهبود سامانه پياده سازي شده است.

به گفته خلج زاده، اخيرا کتابچه خلاصه طرح هاي پژوهشي حمايت شده شرکت فرودگاه ها تدوين شده است.