شناسهٔ خبر: 88735 - سرویس بنادر و دریانوردی

معاون مهندسی سازمان بنادر خبر داد:

به روزرسانی طرح جامع ۱۱ بندر بازرگانی کشور با افق ۱۴۰۴/ توسعه بنادر؛ دستور کار جدی سازمان بنادر و دریانوردی است/ اجرای طرح‌های جامع و ساماندهی بنادر ایران؛ متناسب با نیاز کشور/ هیچ پروژه توسعه‌ای در شرایط کرونا و تحریم تعطیل نشد

محمدرضا الهیار معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه به روزرسانی طرح جامع ۱۱ بندر بازرگانی بزرگ با افق ۱۴۰۴، مدنظر قرار گرفته است، گفت: توسعه سایر بنادر در قالب طرح های جامع و ساماندهی بطور جدی در حال انجام و پیگیری است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا اله با تأکید بر اینکه طرح‌های جامع و ساماندهی بنادر ایران، از سوی سازمان بنادر، متناسب با نیازهای کشور مدنظر قرار می‌گیرد، اظهار داشت: پروژه‌های سازمان بنادر و دریانوردی در بخش عمران، ابنیه، تاسیسات و تجهیزات طی سال‌های قبل و سال جاری تعریف شده که برخی از این پروژه‌ها در مرحله اجرا و برخی دیگر در مرحله برنامه ریزی برای انعقاد قرارداد در راستای سند توسعه قرار دارند.

وی ادامه داد: تدوین برنامه توسعه بنادر، یکی از موضوعاتی است که به صورت جدی در دســتور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد و در قالب طرح جامع بنادر بازرگانی تعریف شده و بر اساس مطالعه مفصل در بنادر شمالی و جنوبی کشور در قالب ۲ فاز مدنظر قرار گرفته است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تدقیق و به روزرسانی طرح جامع ۱۱ بندر بازرگانی با افق ۱۴۰۴ دنبال می شود، عنوان کرد: سایر بنادر نیز در قالب طرح های جامع و ساماندهی، فرآیند توسعه ای خود را پشت سر می گذارند.

اله یار ادامه داد: تعداد قابل توجهی از بنادر، تدوین و تصویب طرح‌های جامع و ساماندهی را پشت سر گذاشته‌اند، همچنین برای بنادر کوچک طرح ساماندهی تدوین شده که در تعدادی از بنادر به تصویب رسیده و با افق ۱۵ ساله تدقیق و تهیه طرح‌های جامع و ساماندهی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی پروژه اجرایی در حوزه زیرساختی اعم از ایجاد زیرساخت‌های جدید و مناسب، تعمیرات اساسی، تعمیر و نگهداری سازه، ابنیه و تاسیسات در بنادر کشور در حال انجام است، گفت: بخشی از قراردادها در حوزه زیرساختی و بخش دیگری از قراردادها در قالب تأمین تجهیزات مورد نیاز بندری و دریایی و مخابراتی و الکترونیکی و تعمیرات اساسی آن تعریف شده است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی از مشــکلات و موانع در این مســیر شــیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: خوشبختانه هیچ کدام از پروژه‌های توسعه‌ای و کارگاه‌های سازمانی در این دوره به رغم مشکلاتی (شیوع ویروس کرونا و تحریم ظالمانه) که وجود داشت تعطیل نشد؛ هرچند که در برخی موارد روند انجام کار با چالش‌های مواجه شد.