رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران